stav lesů

JAKÝ JE STAV ČESKÝCH LESŮ

 • Lesy jsou národním bohatstvím České republiky.
 • Zaujímají třetinu plochy naší země.
 • Zadržují vodu, produkují kyslík, snižují hladinu CO2 a jsou zdrojem nejvýznamnějšího obnovitelného ekologického materiálu – dřeva.

Jejich zdravotní stav byl po odeznění imisní kalamity plně srovnatelný s okolními státy.

Českou republiku, stejně jako velkou část střední Evropy, ale zasáhlo dlouhotrvající extrémní sucho a teplo. Stromy jako organismy závislé na přísunu vody ztratily vitalitu a obranyschopnost. Proto masivně usychají a jsou napadány různými škůdci, aktuálně zejména kůrovci, kterým se vlivem vláhového deficitu nejsou schopni bránit. Následná kůrovcová kalamita, která nemá v novodobé historii obdoby, zasáhla ke konci roku 2018 více než třetinu zalesněného území ČR a na zbytku území akutně hrozí její rozvoj. Riziko chřadnutí z důvodu dlouhodobého nedostatku vláhy ovšem hrozí téměř u všech dřevin.

Zásadními komplikacemi boje s kalamitou jsou:

 • souhra nepříznivých klimatických jevů,
 • historicky daný vysoký podíl smrku,
 • nedostatek pracovních sil a růst ceny práce,
 • nedostatek těžebních a dopravních kapacit,
 • přebytek jehličnatého dříví na trhu, doprovázený poklesem jeho cen na méně než polovinu dlouhodobého průměru,
 • ztráta ekonomické rentability lesního hospodaření,
 • nevyužívání všech možností zákona o zadávání veřejných zakázek u státních lesů.

Situace již není zvladatelná dosud běžnými postupy a kapacitami!

 • Je třeba rychle hledat a nalézt nové nástroje, metody a postupy, jak zastavit nebo alespoň zpomalit rozvoj kůrovcové kalamity v dosud méně postižených oblastech.
 • Dopady enormního sucha, které na většině území trvá od roku 2014, zasáhly fyziologické procesy všech dřevin, oslabily jejich obranyschopnost a v mnoha případech nastartovaly jejich chřadnutí.
 • Teplo způsobilo extrémní nárůst populace především lýkožrouta smrkového. I kdyby se ovšem srážky a teploty vrátily k dlouhodobým normálům, bude trvat několik let, než se stromy a lesní ekosystémy vrátí do optimální kondice a získají zpět svou odolnost.